'
Sergey Kovalev
V
Anthony Yarde
Sunday 25th Aug @ 5:00 am  
Head to Head
Sergey Kovalev
-
-
-
-
-
-
1.58
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
Anthony Yarde
-
-
-
-
-
-
2.45
-
-
-
-
Hughie Fury
V
Alexander Povetkin
Sunday 1st Sep @ 6:00 am  
Head to Head
Hughie Fury
-
-
-
-
-
-
2.4
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
Alexander Povetkin
-
-
-
-
-
-
1.57
-
-
-
-
Vasiliy Lomachenko
V
Luke Campbell
Sunday 1st Sep @ 7:30 am  
Head to Head
Vasiliy Lomachenko
-
-
-
-
-
-
1.04
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
Luke Campbell
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
Deontay Wilder
V
Luis Ortiz
Saturday 7th Sep @ 8:00 pm  
Head to Head
Deontay Wilder
-
-
-
-
-
-
1.12
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
Luis Ortiz
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
Tyson Fury
V
Otto Wallin
Sunday 15th Sep @ 1:00 pm  
Head to Head
Tyson Fury
-
-
-
-
-
-
1.03
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
Otto Wallin
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
Errol Spence Jr
V
Shawn Porter
Sunday 29th Sep @ 11:00 am  
Head to Head
Errol Spence Jr
-
-
-
-
-
-
1.15
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
Shawn Porter
-
-
-
-
-
-
5.3
-
-
-
-
Naoya Inoue
V
Nonito Donaire
Thursday 7th Nov @ 10:00 pm  
Head to Head
Naoya Inoue
-
-
-
-
-
-
1.03
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
Nonito Donaire
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
Deontay Wilder
V
Luis Ortiz
Sunday 10th Nov @ 2:00 pm  
Head to Head
Deontay Wilder
-
-
-
-
-
-
1.22
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
Luis Ortiz
-
-
-
-
-
-
4.3
-
-
-
-
Andy Ruiz Jr
V
Anthony Joshua
Sunday 8th Dec @ 3:00 am  
Head to Head
Andy Ruiz Jr
-
-
-
-
-
-
3.5
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
Anthony Joshua
-
-
-
-
-
-
1.29
-
-
-
-
Anthony Joshua
V
Andy Ruiz Jnr
Sunday 8th Dec @ 8:00 am  
Head to Head
Anthony Joshua
-
-
-
-
-
-
1.32
-
-
-
-
Draw
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
Andy Ruiz Jnr
-
-
-
-
-
-
3.3
-
-
-
-
Image
Image