'
Sydney
V
St Kilda
Friday 23rd Aug @ 1:45 pm  
Head to Head
Sydney
-
-
1.47
-
1.43
1.47
1.43
1.45
-
1.4
-
St Kilda
-
-
2.7
-
2.75
2.65
2.85
2.75
-
2.95
-
Line
Sydney
-
-
-
-
1.9
-14.5
1.9
-13.5
1.91
-14.5
1.9
-14.5
-
1.9
-15.5
-
St Kilda
-
-
-
-
1.9
+14.5
1.9
+13.5
1.91
+14.5
1.9
+14.5
-
1.9
+15.5
-
North Melbourne
V
Melbourne
Friday 23rd Aug @ 2:10 pm on Fox Footy
Head to Head
North Melbourne
-
-
1.24
1.45
1.25
1.27
1.24
1.27
-
1.25
-
Melbourne
-
-
3.9
2.75
3.85
3.7
4.1
3.8
-
4
-
Line
North Melbourne
-
-
-
-
1.9
-24.5
1.9
-23.5
1.91
-25.5
1.9
-25.5
-
1.9
-25.5
-
Melbourne
-
-
-
-
1.9
+24.5
1.9
+23.5
1.91
+25.5
1.9
+25.5
-
1.9
+25.5
-
Geelong
V
Carlton
Friday 23rd Aug @ 4:35 pm  
Head to Head
Geelong
-
-
1.16
-
1.16
1.15
1.16
1.18
-
1.16
-
Carlton
-
-
5.25
-
5
5.25
5.25
4.8
-
5.25
-
Line
Geelong
-
-
-
-
1.9
-30.5
1.9
-32.5
1.91
-29.5
1.9
-30.5
-
1.9
-30.5
-
Carlton
-
-
-
-
1.9
+30.5
1.9
+32.5
1.91
+29.5
1.9
+30.5
-
1.9
+30.5
-
Richmond
V
Brisbane
Friday 23rd Aug @ 7:00 pm on Fox Footy
Head to Head
Richmond
-
-
-
1.35
1.37
1.36
1.36
-
-
-
-
Brisbane
-
-
-
3.25
3.04
3
3.1
-
-
-
-
Line
Richmond
-
-
-
-
1.9
-16.5
1.87
-19.5
1.88
-19.5
-
-
-
-
Brisbane
-
-
-
-
1.9
+16.5
1.87
+19.5
1.88
+19.5
-
-
-
-
Port Adelaide
V
Fremantle
Friday 23rd Aug @ 7:00 pm  
Head to Head
Port Adelaide
-
-
-
-
1.24
1.3
1.35
-
-
-
-
Fremantle
-
-
-
-
3.95
3.3
3.15
-
-
-
-
Line
Port Adelaide
-
-
-
-
1.9
-23.5
1.87
-23.5
1.88
-19.5
-
-
-
-
Fremantle
-
-
-
-
1.9
+23.5
1.87
+23.5
1.88
+19.5
-
-
-
-
Western Bulldogs
V
Adelaide
Friday 23rd Aug @ 7:00 pm  
Head to Head
Western Bulldogs
-
-
-
-
1.5
-
1.55
-
-
-
-
Adelaide
-
-
-
-
2.56
-
2.4
-
-
-
-
Line
Western Bulldogs
-
-
-
-
1.9
-11.5
-
1.88
-11.5
-
-
-
-
Adelaide
-
-
-
-
1.9
+11.5
-
1.88
+11.5
-
-
-
-
Gold Coast
V
GWS
Friday 23rd Aug @ 7:25 pm  
Head to Head
Gold Coast
-
-
10
-
10
10
11
10
-
10
-
Gws
-
-
1.05
-
1.04
1.05
1.04
1.05
-
1.05
-
Line
Gold Coast
-
-
-
-
1.9
+48.5
1.9
+47.5
1.91
+48.5
1.9
+48.5
-
1.9
+48.5
-
Gws
-
-
-
-
1.9
-48.5
1.9
-47.5
1.91
-48.5
1.9
-48.5
-
1.9
-48.5
-
Collingwood
V
Essendon
Friday 23rd Aug @ 7:50 pm on Fox Footy
Head to Head
Collingwood
-
-
1.4
1.4
1.4
1.45
1.36
1.37
1.4
1.37
1.4
Essendon
-
-
3
2.95
2.9
2.7
3.15
3.1
3
3.1
3.45
Line
Collingwood
-
-
1.9
-16.5
1.9
-19.5
1.9
-18.5
1.9
-14.5
1.91
-18.5
1.9
-19.5
1.91
-17.5
1.85
-18.5
0
+0
Essendon
-
-
1.9
+16.5
1.9
+19.5
1.9
+18.5
1.9
+14.5
1.91
+18.5
1.9
+19.5
1.91
+17.5
1.95
+18.5
0
+0
West Coast
V
Hawthorn
Friday 23rd Aug @ 8:10 pm  
Head to Head
West Coast
-
-
1.25
-
1.23
1.2
1.23
1.25
-
1.22
-
Hawthorn
-
-
4
-
4.05
4.4
4.2
4
-
4.3
-
Line
West Coast
-
-
-
-
1.9
-26.5
1.9
-28.5
1.91
-25.5
1.9
-27.5
-
1.9
-27.5
-
Hawthorn
-
-
-
-
1.9
+26.5
1.9
+28.5
1.91
+25.5
1.9
+27.5
-
1.9
+27.5
-
Western Bulldogs
V
Adelaide
Sunday 25th Aug @ 1:10 pm on Fox Footy
Head to Head
Western Bulldogs
-
-
1.34
1.36
1.31
1.33
1.31
1.36
1.35
1.35
1.4
Adelaide
-
-
3.2
3.2
3.35
3.25
3.45
3.2
3.25
3.2
3.35
Line
Western Bulldogs
-
-
1.9
-18.5
1.9
-18.5
1.9
-18.5
1.9
-18.5
1.91
-18.5
1.9
-18.5
1.91
-18.5
1.95
-18.5
0
+0
Adelaide
-
-
1.9
+18.5
1.9
+18.5
1.9
+18.5
1.9
+18.5
1.91
+18.5
1.9
+18.5
1.91
+18.5
1.85
+18.5
0
+0
Richmond
V
Brisbane
Sunday 25th Aug @ 3:20 pm on Fox Footy
Head to Head
Richmond
-
-
1.41
1.44
1.43
1.44
1.42
1.45
1.44
1.42
1.47
Brisbane
-
-
2.88
2.8
2.78
2.75
2.9
2.75
2.8
2.85
3.05
Line
Richmond
-
-
1.9
-14.5
1.9
-14.5
1.9
-14.5
1.85
-15.5
1.91
-14.5
1.9
-14.5
1.91
-14.5
1.85
-14.5
0
+0
Brisbane
-
-
1.9
+14.5
1.9
+14.5
1.9
+14.5
1.85
+15.5
1.91
+14.5
1.9
+14.5
1.91
+14.5
1.95
+14.5
0
+0
Port Adelaide
V
Fremantle
Sunday 25th Aug @ 4:40 pm on Fox Footy
Head to Head
Port Adelaide
-
-
1.34
1.38
1.37
1.38
1.36
1.38
1.36
1.36
1.41
Fremantle
-
-
3.2
3.1
3.02
3
3.15
3.1
3.2
3.1
3.1
Line
Port Adelaide
-
-
1.9
-17.5
1.9
-17.5
1.9
-17.5
1.9
-16.5
1.91
-17.5
1.9
-17.5
1.91
-17.5
1.9
-17.5
0
+0
Fremantle
-
-
1.9
+17.5
1.9
+17.5
1.9
+17.5
1.9
+16.5
1.91
+17.5
1.9
+17.5
1.91
+17.5
1.9
+17.5
0
+0
Image
Image